81893165-8850-4b73-ae9d-50ee5bc5abcc

“Amasya Kent Envanterleri Kütüphanesi”

Amasya Belediyesi Kültür Merkezi’nde yeni oluşturulan Envanter Kütüphanesi her geçen gün çalışmalarına büyük bir hızla devam etmektedir.

   Bir kentin tarihini, kültürünü ve edebiyatını tanıtıp belgeleyen; o şehre dair yayımlanmış yazılı kaynaklar ve kitaplardır. Bu sebeptendir ki; yayımlanmış eserlerin tamamı tespit edilip, toplanıp bir araya getirilip arşivlenmişse o yörenin tarihsel kimliğinin bilinmesinde, folklorik ve kültürel değerlerin tanıtımına, tanıtılmasında elbette ki önemli bir kaynakça olmaktadır.

   Hafızası olmayan bir şehir geçmişi olmayan bir şehir gibidir. Kitapların toplanması ve arşivlenmesi kent tarihinin yaşatılabilmesi için önemlidir. Tek tek insanların hatıralarını kendilerinin toplaması doğaldır, ancak şehirlerin hafızaları ve hatıralarının tek tek insanların elinde kalması kişinin kendine ait bir bilgi birikimi olarak kalır. Arşiv isteyenin istediği anda ulaşabileceği bir yerde olmalı, süreklilik ve kurumsallık özelliği taşımalıdır.

   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak görkemli bir tarihi olan ilimizin “Envanter Kütüphanesi”ne sahip olması gerektiğine inandık. Bu amaçla vatandaşlarımızın yakın ve uzak geçmişi ile alakalı ellerinde bulunan bilgi ve belgeleri arşivleme çalışması başlattık.

   Kent Envanterleri Kütüphanemiz ilimizin yakın ve uzak tarihiyle ilgili bilgi ve belgelerinin kaybolmadan depolanmasını, gelecek nesillere aktarılmasını ve aynı zamanda dijital ortamda evrensel paylaşıma açılmasını sağlayacaktır.

   Burada hedeflenen, halkımızın elinde bulunan Amasya’nın tarihi ve kültürü ile ilgili eserlerin toparlanıp derlenerek Amasya’nın geçmişten getirdiği birikimi yansıtan takvim yaprağından, gazete kupürüne; bilimsel araştırmalardan şer’iyye sicillerine kadar her türlü materyalin hem vatandaşlarımızın hem de araştırmacı, yazar ve gazetecilerin yapacakları araştırmalarda hizmetlerine sunmaktır.

   Vatandaşlarımızın Envanter Kütüphanemize katkıda bulunabilmeleri için ellerinde bulunan belgeleri 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi No:95/101 Amasya Belediyesi Kültür Merkezi’ne ulaştırdıkları takdirde ‘Kent Envanterleri Kütüphane’mizde’ tutanak karşılığında kayıt altına alınacaktır.