ANTALYA ÜÇÜNCÜ ÇALIŞTAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

6360 Sayılı Kanun Ekseninde Düzenlenen Yerel Yönetimler Reformları Projesi kapsamında Sakarya ve Ordu’da düzenlenen çalıştayın üçüncü ve son ayağı Antalya’da yapıldı.
6360 Sayılı Kanun Ekseninde Düzenlenen Yerel Yönetimler Reformları Projesi kapsamında Antalya düzenlenen toplantıda Mülki İdare-Belediye İlişkileri, Büyükşehir Belediyeleri ve Büyükşehir İlçe Belediyeleri İlişkileri ile Su ve Kanalizasyon Hizmetleri konu başlıkları masaya yatırıldı.
BAŞKANVEKİLLİĞİNİ DR. MUSTAFA ÇÖPOĞLU YÜRÜTÜYOR
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve YERELSEN Başkanvekili Dr. Mustafa Çöpoğlu başta olmak üzere, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 3 büyükşehir belediyesi, 9 su ve kanalizasyon idaresi, 4 ilçe belediyesi, 3 merkez idare temsilcileri ile 6 üniversiteden 10 akademisyenden oluşan çalıştaya 60 kişi katıldı.
Antalya çalıştayında yaptığı konuşmada, düzenlenen çalıştay toplantılarının verimli geçtiğine vurgu yapan Dr. Mustafa Çöpoğlu, Antalya’dan Sakarya ve Ordu’da da çok önemli konuların masaya yatırıldığını, yapılan son çalıştayla birlikte toplantılardan elde edilen sonuçların çözüm önerileriyle birlikte raporlanarak Ankara’daki uygulayıcılara ve karar vericilere ulaştırılacağını söyledi.
DR. MUSTAFA ÇÖPOĞLU, “YEREL YÖNETİMLER ARTIK DAHA DA GÜÇLÜ”
Son dönemde yerel yönetimlerin merkezi hükümet tarafından daha da güçlendirildiğine dikkat çeken Dr. Mustafa Çöpoğlu, “Merkezi hükümetin uhdesinde olan pek çok görev, artık yerel yönetimlere devredildi. YERELSEN olarak, belediye yönetimleri adına işçi sendikaları karşısında toplu iş sözleşmesi yapmakla birlikte yerel yönetimler alanında çok sayıda eğitsel ve sosyal faaliyete imza atarak pek çok projeyi de başarıyla yürüttük. Sakarya ve Ordu’da yaptığımız çalıştayda, sendikamızın bu alanda süregelen hizmetlerini oluşturmaktadır” dedi. Yerel yönetimlerde esas olarak reform denilecek düzenlemelerin 2004 yılında belediye mevzuatı ve Büyükşehir Belediyesi mevzuatıyla yapıldığını söyleyen Dr. Çöpoğlu, bu dönemde merkezi hükümetin sorumluluğunda olan birçok görevin yerel yönetimlere devredilerek güçlendirildiğini belirtti.
ANTALYA VALİSİ KARALOĞLU, ”EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞİ YEREL YÖNETİMLER YAŞADI”
Çalıştayın açılışında konuşma yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yerel yönetimlerin artık Türkiye’nin her santimetrekaresinde vatandaşa hizmet sunduğunu söyledi. 2004 yılında başlayan reformlar sürecinde en büyük değişikliğin yerel yönetimlerde yaşandığına işaret eden Vali Karaloğlu, 2014 yılında 6360 sayılı yasayla il sınırı ile büyükşehir sınırının eşit hâle getirilerek büyükşehir belediyesinin ilin her yerinde görevli kılındığını anlattı.
İl Özel İdarelerin kapatılarak yerine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının kurulduğunu anımsatan Antalya Valisi Karaloğlu birçok valinin aksine, büyükşehir yasasında büyükşehirle il sınırlarının örtüşmesinden yana olduğunu söyledi.
Her şeyin Ankara’da çıkarılan yasayla bitmediğine değinen Vali Karaloğlu, “Arazide uygulayıcı olan bizlerin iyi niyeti ve azimle çalışması da önemli. Yönetimde işin teknik kısmının yüzde 10 ve insani ilişkilerin ise yüzde 90 olduğuna inanıyorum. Eğer ilişkileriniz iyiyse ne vali ile büyükşehir belediyesi arasında problem çıkıyor ne de ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında sıkıntı yaşanıyor” diye konuştu.