”Bakanlığımıza tahsis edilen kaynakların yaklaşık yüzde 95’i sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde kullanılacaktır”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya,  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2017 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Yoksullukla mücadelede son 14 yılda dikkate değer başarı elde edildiğini belirten Bakan Kaya, bölgede yaşanan savaşlara, göç ve terör olaylarına rağmen Türkiye’nin gelişmeye, büyümeye devam ettiğini dile getirdi.

Bunun bir sonucu olarak sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan kaynaklarda büyük artışlar sağlandığına işaret eden Bakan Kaya, 2002’de sosyal yardım ve hizmetlere 1 milyar 376 milyon lira kaynak ayrılmışken bu rakamın 2016 için yaklaşık 35 milyar liraya yükseldiğini söyledi.  Bakan Kaya, böylece hükümeti devraldıkları 2002’de binde 5 olan sosyal yardım ve hizmet niteliğindeki harcamaların Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya oranının 2015’te yüzde 1,58’e yükseltildiğini vurguladı.

Sosyal yardım uygulamalarının bir hedefinin de ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin eğitim çağındaki çocuklarını düzenli okula göndermelerini teşvik etmek olduğunu vurgulayan Bakan Kaya, bu amaçla verdikleri Şartlı Eğitim Yardımından yaklaşık 2 milyon hanenin yararlandığını söyledi. Bakan Kaya, “Yaptığımız etki analizinde bu uygulamayla, eğitimde devamsızlık oranının yaklaşık yüzde 50 azaldığı, kız çocuklarında ise erkeklere göre devamsızlığın 2 kat daha fazla azaldığı, liseye devam oranının yüzde 80 seviyesine çıktığı tespit edildi” dedi.

– ‘’6,3 milyon kişi ücretsiz sağlık uygulamasından faydalandı’’

Bakan Kaya, 2012’de başlayan Genel Sağlık Sigortası uygulaması ile tüm Türkiye’de yoksul vatandaşların ücretsiz sağlık hizmeti almasının sağlandığını, bu yıl ücretsiz sağlık uygulaması kapsamında yaklaşık 6,3 milyon kişi için 7,3 milyar lira destek verildiğini kaydetti.

Sosyal yardım uygulamaları kapsamında eşi vefat eden 292 bin kadına ayda 250 lira, 100 bin muhtaç asker ailesine aylık 250 lira ve muhtaç asker çocuklarına ise ayda 100 lira düzenli nakdi yardım yapıldığını hatırlatan Bakan Kaya, 2015’te Öksüz ve Yetim Yardımı programının hayata geçirildiğini, 54 bin yetim ve öksüz çocuğa aylık 100 lira düzenli yardım yapılmaya başlandığını belirtti.

Türkiye’nin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailenin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan doğum yardımı kapsamında birinci çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira tutarında doğum yardımı yapıldığını anımsatan Bakan Kaya, “Doğum yardımı programının başladığı 15 Mayıs 2015’ten bu yana 1 milyon 540 bin anneye yaklaşık 670 milyon lira ödeme yapıldı” diye konuştu.

– “Sosyal Uyum Endeksi çalışmaları 2016 sonuna kadar tamamlanacak”

Türkiye’nin 3 milyon Suriyeliye kucak açtığını ifade eden Bakan Kaya, Avrupa İnsani Yardım Fonu (ECHO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Türk Kızılayı ile iş birliği içinde Sosyal Uyum Yardımı Programı’nın geliştirildiğini, 3 yıl sürdürülmesi planlanan bu yardım için toplam 1,2 milyar avro kullanılacağını kaydetti.

Sosyal Uyum Yardımı Programı ile kamp dışında yaşayan Suriyelilere ve diğer yabancı uyruklulara kişi başı aylık 100 lira tutarında yardım vererek 1 milyon mülteciye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Kaya, “Bununla birlikte okula devam eden Suriyelilerin çocuklarına okula devamları karşılığında şartlı nakit transferi yapılacak. Programın pilot uygulaması Ankara Altındağ ve Ayaş ilçeleri ile Sivas’ın tüm ilçelerinde başlatıldı. Aralık ayı sonuna kadar ilk ödemelerin yapılması planlanıyor” şeklinde konuştu.

Yoksul vatandaşlara yönelik sosyal yardım işlemlerinin elektronik ortamda yapıldığını, hanelerin sorun ve risklerini belirleyen ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde sorunlara müdahale edilmesini sağlayan Vaka Yönetim Sisteminin tamamlandığını anlatan Bakan Kaya, yıl sonuna kadar Türkiye’de ilk defa il, ilçe ve mahalle düzeyinde sosyal riskleri alt boyutlarıyla birlikte ölçen sosyal uyum endeksi çalışmalarının tamamlanacağını aktardı.

Evliliğe hazırlanan vatandaşlara ve ailelere yönelik eğitimler düzenlediklerine, Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında 456 bin, Aile Eğitim Programı kapsamında ise 539 bin vatandaşa eğitim verildiğine işaret eden Bakan Kaya, boşanma öncesinde, sırasında ve sonrasında olmak üzere üç aşamada uygulanan Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı kapsamında yaklaşık 8 bin çiftin danışmanlık hizmeti aldığını söyledi.

– ‘’Sosyal uyum merkezi açılışı bu yıl içinde gerçekleşecek’’

Madde bağımlılığının, aile ve toplum yapısını tehdit eden en önemli sorunların başında geldiğinin altını çizen Bakan Kaya, Uyuşturucuyla Mücadele Eylem Planı kapsamında Bakanlık olarak, tedavisini tamamlamış bağımlıların sosyal uyumlarına destek olmak üzere, İstanbul’da 2, Ankara ve Antalya’da birer gündüzlü hizmet verecek sosyal uyum merkezi açılışını bu yıl içinde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Türkiye Afet Müdahale Planı’nda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına birincil düzeyde psikososyal destek hizmetleri ile ayni bağış depo yönetimi ve dağıtımı hizmetleri sorumluluğu verildiğini anlatan Bakan Kaya, plan kapsamında tüm ülke çapında afet halinde harekete geçecek ekiplerin belirlendiğini söyledi.

Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Plan kapsamındaki yerel ekiplerimiz, ülke çapında iller arasında görevlendirmeler yapılarak bugüne kadar 26 geçici barınma merkezinde 104 bin Suriyeliye psikososyal destek hizmeti sundu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 11 ilimizde terör olaylarından etkilenen ailelere ve diğer illerdeki terör saldırısı mağdurlarına 47 bin hanede 289 bin vatandaşımıza ulaşılarak psikososyal destek hizmeti sunuldu. Terör nedeniyle göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza yönelik çok yönlü destek hizmetleri devam ediyor.”

– “12 yılda 11 bin 181 çocuk ailesinin yanına döndürüldü”

Bakanlığın çocuk politikasının her çocuğa bireyselleştirilmiş bakım ve koruma hizmeti anlayışı ile devam ettiğini bildiren Bakan Kaya, çocukları kuruluş bakımına almadan, sosyal ekonomik desteklerle aile odaklı hizmet modellerinden yararlandırmayı tercih ettiklerini söyledi.

Bakan Kaya, çocukların desteklenmesi amacıyla yapılan sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin yüzde 83 oranında annesine yapıldığını, asgari 6 aylık izlemelerle çocukları ile birlikte annenin de korunması ve desteklenmesinin sağlandığını belirtti.

Doğal afetlerde ya da maden kazalarında zarar gören, doğu illerinde bulunduğu mahalleden göç eden vatandaşların çocuklarıyla darbe girişimi sonrasında şehit ve gazilerden ekonomik güçlük içinde olanların çocuklarının Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti ile desteklendiğini anlatan Bakan Kaya, “Sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında 2016 Ekim ayı itibarıyla koruma altına alınmadan aile yanında 78 bin 816 çocuğa destek sağlandı. 2016 yılı itibarıyla aylık destek miktarı çocuk başına ortalama 653 liradır. Bu destek sayesinde son 12 yılda 11 bin 181 çocuk kuruluş bakımından ailesinin yanına döndürüldü” bilgisini verdi.

Bakan Kaya, şehit ve gaziler ile ekonomik yoksulluk sebebiyle çocuklarına bakmakta güçlük çeken ailelerin çocuklarının özel kreş ve gündüz bakımevlerinden yararlandırıldığını, bu hizmetten 2 bin 250 çocuğun faydalandığını söyledi.

– ‘’4 bin 849 çocuk koruyucu aile yanında’’

2002’de koruyucu aile yanında bakılan çocuk sayısının 520 iken 2016 Ekim ayı itibarıyla bu sayının 4 bin 849’a ulaştığına dikkati çeken Bakan Kaya, şöyle devam etti:

“Hukuksal durumu uygun olan çocuklarımızdan 2002 yılına kadar toplam 6 bin 976 çocuk evlat edindirilmişken, bu sayı 2016 Ekim ayı itibarıyla toplam 14 bin 917’ye ulaşmıştır. Sosyal ekonomik destekle aile yanında kalması mümkün olmayan ya da koruyucu aile modelinden yararlanamayacak olan çocuklarımıza da toplu bakım sistemi yerine ev tipi bakım modellerinde bakım hizmeti sunuluyor. 2002’de 186 yurt ve yuvada 17 bin 856 çocuk bulunuyorken, 2016 Ekim ayı itibarıyla 20 yurt ve yuvada bu rakam bin 2’ye düştü. 2016 Ekim ayı itibarıyla 90 çocuk evleri sitesinde bulunan 614 ev biriminde toplam 5 bin 13 çocuğa hizmet veriliyor. Çocuk Evleri uygulaması 2005’te başlatılmış olup 2005’te açılan 4 çocuk evinde hizmet verilen çocuk sayısı 21 iken 2016 Ekim ayı itibarıyla çocuk evi sayısı bin 92’ye, hizmet verilen çocuk sayısı ise 5 bin 476’ya ulaştı. Böylece yurt ve yuva hizmetinden ev tipi bakım hizmetine dönüşüm yüzde 92 oranına ulaştı.”

– “Kamuda istihdam edilen çocuk sayısı 41 bin 227’’ 

Bakan Kaya, suça sürüklenen, suç mağduru olan, madde bağımlısı veya sokak geçmişi olan çocukların rehabilitasyonun sağlandığı 67 Çocuk Destek Merkezinde 2016 Ekim ayı itibarıyla bin 334 çocuğa hizmet verildiğini ifade etti.

Koruma ve bakım altındaki çocukların akademik ve sosyal başarılarını artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kaya, çocukların kontenjan dahilinde özel okullardan, kreş ve gündüz bakımevlerinden, okul öncesi eğitiminden ücretsiz yararlandığını söyledi. Bakan Kaya, şunları kaydetti:

“2015-2016 eğitim öğretim yılında 457 çocuğumuz üniversite sınavına girdi ve 337’si bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. 115 çocuğumuz ulusal, 14 çocuğumuz ise uluslararası yarışmalara katılarak çeşitli spor dallarında dereceler elde etti. Milli sporcu sayımız 34’e ulaştı. Korunma ve bakım altına alınarak reşit oluncaya kadar Bakanlığımızın sunduğu sosyal hizmet modellerinden faydalanan çocuklarımız kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Söz konusu uygulama kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen çocuk sayımız 41 bin 227’ye ulaştı.”

Bakan Kaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılmasının Bakanlığın kadın politikalarının temelini oluşturduğunu da ifade etti.

14 yıl içinde anayasa ve yasa düzeyinde önemli düzenlemeler gerçekleştirildiğinin altını çizen Bakan Kaya, 2016-2020 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın hazırlandığını aktardı.

Bakan Kaya, plan kapsamında mevzuat düzenlemeleri, farkındalık yaratma, zihniyet dönüşümü, şiddet mağdurlarının güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve uygulanması gibi alanlarda iyileştirmelerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

– ‘’463 bin er ve erbaşa eğitim verildi’’

Bakan Kaya, 7 gün 24 saat esasına göre çalışan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) 2016 Ekim ayı itibarıyla 49 ilde hizmet verdiğini kaydetti.

2002’de 170 kişilik kapasite ile faaliyet gösteren 8 kadın konukevi bulunduğunu belirten Bakan Kaya, hali hazırda Bakanlık çatısı altında 101 kadın konukevinin toplam 2 bin 657 kişilik kapasite ile hizmet verdiğini söyledi.

Bakan Kaya, bu kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına ait 4 ve yerel yönetimlere bağlı 32 konukevi bulunduğunu belirterek, toplamda 137 konukevinin 3 bin 443 kapasite ile şiddet mağdurları ve beraberindeki çocuklara hizmet verdiğini aktardı.

Kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılması amacı ile eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğitim çalışmaları İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülmektedir. Gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmaları ile 71 bin polis, 65 bin sağlık personeli ve  47 bin 600 din görevlisine eğitim programları gerçekleştirilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığımız iş birliği ile 34 bin 200 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 463 bin 700 er ve erbaşa ulaşılmıştır. Bu kapsamda eğitimlerimiz 2017 yılında da artarak devam edecektir.” 

– “Kadınların İlerlemesi İçin Eylem Planı” kabul edildi’’

Bakan Kaya, Türkiye’de 2005-2015 döneminde, 2 milyon 950 bin yeni kadın istihdam edilerek kadın istihdam oranının 2015’te yüzde 27.5’e çıkarıldığını aktararak, 10. Kalkınma Planı kapsamında kadınların istihdam oranının yüzde 31’e, işgücüne katılım oranının 2018 sonunda yüzde 34,9’a, 2023’de ise yüzde 41’e yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin yanı sıra kadınların kalkınmadaki rollerinin dünyada daha ileri bir düzeye taşınması için de çalışmalar yürütüldüğüne değinen Bakan Kaya, “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü Altıncı Bakanlar Konferansı’nda ‘Kadınların İlerlemesi İçin Eylem Planı’ kabul edilmiştir. Konferansta Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisiyle gündeme gelen Kadın Konseyi’nin tüm heyetlerin desteğiyle kurulmasına karar verilmiş olup, konferans kapsamında İslam ülkeleri arasında dayanışmanın güçlendirilmesini de vurgulayan İstanbul Deklarasyonu ilan edilmiştir” dedi.

– ‘’481 bin engelli yakınına “evde bakım” desteği’’

Engelli vatandaşların hayatın her alanında yer almalarını sağlamak ve toplumsal hayata katılımlarının önündeki engelleri kaldırmak için “hak temelli” bir bakış açısı ile hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Kaya, Türkiye’nin BM Engelli Hakları Sözleşmesini ilk imzalayan ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çekti.

Bakan Kaya, engelli vatandaşlara yönelik bin 500 maddelik “engelliler hukuku”nun oluşturulduğunu, engelliler için kamuya açık her türlü yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları gibi sosyal ve kültürel altyapı alanları ile binaların erişilebilir hale getirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatarak, Erişilebilirlik Destek Projeleri ile son 5 yılda, yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına yaklaşık 25 milyon lira ödenek aktarıldığını bildirdi.

Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engellilerin insan onuruna yakışır şekilde kuruluşlarda bakımının gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Kaya, şunları kaydetti:

“Engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler, ülke genelindeki 93 Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 161 Özel Bakım Merkezi, 6 Gündüzlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezi, 140 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 41 Yaşlı Yaşamevi ile belediyeler, dernekler, vakıflar, azınlıklar ve özel kuruluşlara ait 227 huzurevinde yürütülmektedir. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinde 12 bin 682 yaşlıya, Yaşlı Yaşam Evlerinde 154 yaşlıya, belediyeler, dernekler, vakıflar, azınlıklar ve özel huzurevlerinde ise 11 bin 254 yaşlıya hizmet verilmektedir.” 

Bakan Kaya, özel bakım merkezlerinde kalan engelliler için de Bakanlık tarafından maddi destek verildiğini hatırlatarak, “Her engelli birey için ödenmekte olan bakım ücreti, 2 bin 14 liradan 2 bin 504 liraya yükseltilmiştir. Evde bakım uygulaması kapsamında ise 2016 yılı Eylül sonu itibarıyla evde bakım hizmeti için 481 bin 228 engelli yakınına 3 milyar 725 milyon 216 bin lira ödeme yapılmıştır” dedi.

Ekim ayı itibarıyla 31 ev tipi Engelsiz Yaşam Merkezinde engellilere hizmet verildiğini aktaran Bakan Kaya, önümüzdeki dönemde 3 Engelsiz Yaşam Merkezinin daha hizmete girmesinin planlandığını ayrıca hali hazırda faaliyet gösteren 125 Umut Evi’ne ilave olarak, 2016 sonuna kadar 10 Umut Evi’nin daha hizmete alınacağını bildirdi.

Bakan Kaya, “2017 yılı içinde 19 ilave yatılı kuruluş daha hizmete alınarak ülke genelinde toplam 112 kuruluşa, kuruluş kapasitesi ise 8 bin 708’e çıkarılacaktır. 135 olan Umut Evi Sayısı 52 ilave ile 187’ye ulaşacaktır. 11 bin 777 olan Özel Bakım Merkezinde bakılan engelli sayısı 13 bin 200 olacaktır. 2017 yılı içinde evde bakım hizmetinden yararlanan engelli sayısının 496 bin olması öngörülmektedir”ifadelerini kullandı.

– ‘’48 bin 963 engelli kamuda istihdam edildi’’ 

Bakan Kaya, ortalama yaşam süresi artarken, azalan doğurganlık oranıyla birlikte Türkiye nüfusunun yaşlandığına vurgu yaparak, Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfusun tüm nüfusa oranının 2015 yılı sonu itibarıyla yüzde 8.2’ye ulaştığını, bu oranın 2023 yılında yüzde 10,2’ye ve 2050 yılında da yüzde 20.8’ye ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Yaşlanan nüfusun ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin planlanmasına yönelik politikalar üretildiğini dile getiren Bakan Kaya, bu kapsamda yaşlılara yönelik ihtisaslaşmış kurumlara öncelik verildiğini, yaşlıların sosyal çevrelerinden kopartılmadan aile ortamında korunması, desteklenmesi ve evde bakımlarının sağlanması amacıyla Yaşlı Destek Programı’nın (YADES) hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Kaya,  Türkiye genelinde yaşlılar, engelliler, gaziler, şehit yakınları ve vazife malullerine ücretsiz seyahat uygulamasının başlatıldığını hatırlatarak, bu kapsamda 2016’nın ilk 9 ayında özel halk otobüslerine toplam 102 milyon 255 bin lira destek ödemesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Engelli vatandaşların istihdamına yönelik güncel verileri de paylaşan Bakan Kaya, “2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısı, 2016 yılında 43 bin 151’e ulaşmıştır. Ağustos ayında yapılan 5 bin 812 kişinin atamasıyla bu sayı 48 bin 963 olmuştur. Kamuda ve özel sektörde istihdam edilen engelli işçi sayısı 2002 yılı sonunda 45 bin 621 iken bu rakam 2016 yılı Nisan ayı itibarıyla 98 bin 879’a yükselmiştir” diye konuştu.

– ‘’15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için 13 milyon liralık kaynak’’ 

Şehit yakınları ve gazilere hizmeti büyük bir şeref olarak kabul ettiklerini ve şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kaya, Türkiye’nin 15 Temmuz akşamı tarihte hiç görülmemiş örgütlü ve silahlı bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını anımsattı.

Türk halkının o gece Çanakkale’de, Dumlupınar’da olduğu gibi tanklara, silahlara göğsünü siper ettiğini ve bu hayasızca akını durdurduğunu dile getiren BakanKaya, “O kanlı gecede verdiğimiz 246 şehidin hatırası yüreğimizdeki sıcaklığını koruyor. 2 bin 194 gazimizden bir kısmının tedavileri hala devam ediyor. Onların hatırasına layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu olağanüstü durum karşısında Bakanlığımız ilk andan itibaren harekete geçerek şehit yakınlarının ve gazilerimizin durumunu yakından takip etmiş, acil ihtiyaçların karşılanması için toplam 13 milyon 665 bin lira kaynak kullanılmıştır” diye konuştu.

Bakan Kaya, yapılan yasal düzenlemelerle 15 Temmuz’da yaşamını yitirenlerin yakınları ile yaralanan tüm vatandaşlara terörle mücadele kapsamında olan “şehit” ve “gazi” haklarının tamamının verildiğine dikkati çekerek, “2014 yılında tamamlanan mevzuat düzenlemeleri ile sağlanan haklarda iyileştirmeler yapılmış, istihdam ve ücretsiz seyahat gibi haklar süratle uygulanmaya başlanmıştır. 9 Kasım 2016 tarihi itibarıyla başvuruda bulunan 116 bin 669 hak sahibinin ücretsiz seyahat kartları adreslerine teslim edilmiştir” dedi.

Şehit ve gazi yakınlarına yönelik daha önce yapılan yasal düzenlemelere de değinen Bakan Kaya, şehit yakınlarının bir olan istihdam hakkının ikiye çıkarıldığını, vazife malulleri ile terör olaylarında hayatını kaybeden sivil vatandaşlara da bir istihdam hakkı sağlandığını söyledi.

Bakan Kaya, şimdiye kadar 3 bin 533 sivilin kamuda istihdam edildiğini bildirerek, “Şehit yakını ve gazilerimize tanınan istihdam hakkı kapsamında 2014-2016 yılları arasında 17 bin 74 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına atamaları gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de başvuruda bulunan hak sahiplerinden işlemleri tamamlananların atamalarına devam edilecektir” şeklinde konuştu.

– ‘’Alo 183’e 197 bin çağrı geldi’’ 

Bakan Kaya, vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla kurulan  Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Engelli Sosyal Destek Hattı’na yaklaşık 197 bin, Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’na ise 2,5 milyon çağrı geldiğini kaydetti.  Bakan Kaya, Arapça, Kürtçe bilen personelin de çağrıları cevaplandırdığını ifade etti.

Bakanlığın yurt dışında 2015’te açılan Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliğinin hizmetlerine devam ettiğini anımsatan Bakan Kaya, “2017 yılı içerisinde çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı Almanya’nın Berlin şehrinde 1 müşavirlik, Köln, Münih, Stuttgart ve Hamburg şehirlerinde ise ataşeliklerimizin açılmasına ilişkin çalışmalarımız hızla devam etmektedir” dedi.

Bakan Kaya ayrıca şimdiye kadar 203 Sosyal Hizmet Merkezinin (SHM) açıldığını, 2016 yılı sonuna kadar ise 23 kuruluşun inşaatının tamamlanacağını belirterek, 2017 yılı yatırım programında 143 adet inşaat projesinin de planlandığını söyledi.

–  “Bütçemizin yüzde 84’ü sosyal yardımlara”

Bakan Kaya, Bakanlığın bütçe büyüklüğü bakımından 6. sırada yer aldığını, 2017 yılı merkezi yönetim bütçesi içinde ise payının yüzde 4 olduğunu aktardı.

Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2017 yılı için tasarıda öngörülen bütçe tutarının 24 milyar 303 milyon 358 bin lira olduğunu bildirerek, “2017 yılı bütçemizin yaklaşık yüzde 84’ü yani 20 milyar 519 milyon 581 bin lirası sosyal yardım harcamalarına tahsis edilmiştir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yaklaşık 6 milyar liranın yine sosyal yardım harcamalarında kullanılması planlanmaktadır. Bakanlığımıza tahsis edilen kaynakların yaklaşık yüzde 95’i sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde kullanılacaktır” dedi.

Bakan Kaya’nın soru ve eleştirileri yanıtlamasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2017 bütçesi kabul edildi.