bilisim

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı” sonuçları açıklandı.

Bakanlığımızca yapılan Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı sonuçları açıklanmış olup, sonuçlar aşağıdaki linke tıklanarak öğrenilebilir.

Sınav sonucunda asıl olarak başarılı olan adayların;

Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya aslının ibraz edilmesi halinde Bakanlıkça onaylı örneği,
Son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm ebadında),
Varsa 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,
Varsa Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS) sonuç belgesi,
Başarılı olunan pozisyon için sınav duyurusunun “Özel Şartlar” bölümünde istenilen belgelerin asılları veya teyit edilmesi gereken belgelere ilişkin teyide imkan tanıyacak bilgiler,
Askerlik durum belgesi,
ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri;

Başvuru dilekçesi,
Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
Mal bildirimi formu (eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde),
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyanı,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu,
23/11/2016 tarihinden itibaren 09/12/2016 tarihine kadar Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Kat:3 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen tarihe kadar belgelerini eksiksiz olarak teslim etmeyen, göreve başlama hakkından vazgeçen veya süresi içinde göreve başlamayanların yerlerine yedek olarak başarılı olan adaylar sırasıyla alınabilecektir.

İlan olunur.

[ Sınav sonuçları için tıklayınız ]