VALİ IŞIK OKA VE YHKB TOPLANTILARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu toplantısı ile Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) Encümen Toplantısı Vali Salih Işık’ın ev sahipliğinde yapıldı.
Toplantılara OKA Dönem Başkanı Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Tokat Valisi Cevdet Can, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı H. İbrahim Kaya, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Adem Dizer, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda açılış konuşmasını yapan OKA Dönem Başkanı Çorum Valisi Necmeddin Kılıç şunları kaydetti: “Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer ilgili aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirerek bölgemizin gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2016 yılı Kasım ayı Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmek ve Yönetim Kurulun gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz.
Bölgemizin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak, değişen ulusal ve uluslararası rekabet koşullarına bölgemizin daha iyi uyum sağlama yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlamak için Kalkınma Ajansımız ve ilgili kurumlarımız tarafından çeşitli faaliyetler ve projeler yürütülmektedir. Kalkınma Ajansımız tarafından doğrudan yürütülen projelerle veya Ajansın mali destekleriyle uygulanan vasıtası ile KOBİ’lere destekler verilmektedir. Aynı şekilde, Belediyelerin ve il özel idarelerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli projelerine Ajans tarafından mali ve teknik destekler sunulmaktadır.
Bugün ayrıca, her ay olduğu üzere Ajansın bölgemizin ve Yönetim Kurulumuzun gündeminde bulunan çeşitli konulara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. Bu kapsamda, uygulanmakta olan mali destek programları ile doğrudan faaliyet desteği, teknik destek programı ve devam eden güdümlü projelerimizin uygulama süreçleri gözden geçirilecektir. Ayrıca, dört ilimizde bulunan Yatırım Destek Ofislerimizin teşvik ve destek uygulamaları ile yatırım/tanıtım ve teşvikler konusunda yürüttükleri çalışmalar da gözden geçirilecektir.
Son olarak, bu toplantı vesilesiyle Yönetim Kurulu toplantımıza katılan Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca, ev sahibimiz Amasya Valisi ve Amasya Belediye Başkanımıza misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımızı sunarak Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyoruz.” Konuşmanın ardından Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı, gündeminde yer alan konuların görüşülerek karara bağlanması ile sona erdi.
OKA Yönetim Kurulu Toplantısının ardından ise Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Encümen toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak Birlik Müdürü Yasemin Çoban, Birliğin çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumda, özellikle ulusal ve uluslararası fon kaynakları ve mali destek programları kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan; Tarım ve Hayvancılıkta Kullanılan Zirai ve Veteriner İlaç Atık Ambalajlarının  Toplanması ve Bertarafı, TR83 Bölgesindeki Pazar Değeri Olan Yerel Bitki Tür ve Çeşitlerinin Belirlenmesi, Yeşilırmak’a Deşarj Edilen Evsel Atık Suların Yapay Sulak Alanlarında Arıtılarak Hibrid Kavak Yetiştirilmesi ve Yeşilırmak’ın Kirliliğin Azaltılması, Yeşilırmak Entegre Su Kaynakları Yönetimi Planı Güncellenmesi adlı bölgesel projelerin hazırlanması çerçevesinde, Kelkit Havzası Kalkınma Birliği, Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tokat Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar yer aldı. Toplantıda, ayrıca söz konusu projelerinin yürütme aşamasındaki yol haritaları çizildi, kritik uygulama noktalarına vurgu yapıldı. Projelerin uygulanması sonucu Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak kazanımlar değerlendirildi.