yangin-tupleri-takip-zoru-3112016191434

YANGIN TÜPLERİNE “TAKİP” ZORUNLULUĞU

Yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren iş yerleri, cihazların izlenebilirliğini son kullanıcıya kadar sağlayacak sistem kuracak ve uygulayacak.

Yürürlüğe giren “TS 11827 İşyerleri Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler için Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ” ile yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti veren yerlere yönelik kurallar standardına uyulması zorunlu hale getirildi.

Tebliğle belirlenen standart kapsamında faaliyette bulunan iş yerleri, yangın söndürme cihazlarına bakım ve dolum hizmeti verirken, cihazların izlenebilirliğini son kullanıcıya kadar sağlayacak sistem kuracak ve uygulayacak.

Bu hizmete ilişkin, yangın söndürme cihazının sahibi, cihazın cinsini, sınıfını, seri numarasını, imalatçısını, son bakım ve dolum tarihi ile tüpün hidrostatik deney tarihi bilgilerini kayıtlarda bulunduracak.

Basınçlı gaz tüpleri 

Öte yandan, “Basınçlı Gaz Tüplerinin Dolum ve Periyodik Muayenelerinin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” ile basınçlı gaz tüpleri ve manifoldlu (tek bir boruya birleşen birden çok boru) tüp demetleri de takibe alındı.

Bu kapsamda oluşturulacak takip sistemiyle piyasada dolaşım halinde bulunan mevcut tüp sayısı tespit edilecek. Kurulacak uyarı sistemleri vasıtasıyla, periyodik muayene tarihi geçen tüpler il müdürlüklerine bildirilecek ve bu tüplere yönelik dolum yapılmasının önüne geçilecek. Hurda statüsündeki ve imhaya ayrılan tüplerin takip edilmesi sağlanacak. Böylece mevzuata uygun dolum yapmayan kaçak dolumcuların ve dolumların, önüne geçilecek.

Basınçlı gaz tüpü kullanıcılarında yapılacak denetimlerde, kayıt dışı dolumların önüne geçilerek ülkeye mali yönden destek sağlanması hedefleniyor. Basınçlı gaz tüplerinin takibiyle, sınai gaz sektörüne ilişkin elde edilecek veriler ışığında, bakanlığın sektöre yönelik uygulayacağı politikalara yön vermesi planlanıyor.